40
1365
BOMULD, VÅDT
4.2, III, (E)

Data for UN 1365, BOMULD, VÅDT

UN-nummer 1365
Navn BOMULD, VÅDT
Comment
Klasse 4.2
Klassificering S2
Emballagegruppe III
Faresedler 4.2
Farenummer 40
Transportkategori 3
Tunnelrestriktionskode (E)
Særlige bestemmelser
Begrænsede mængder 0
Undtagne mængder E0
Emballeringsforskrifter P003 IBC08 LP02 R001
Særlige emballeringsbestemmelser PP19 B3 B6
Bestemmelser om sammenpakning MP14
Anvisninger for UN-tanke og bulkcontainere
Særlige bestemmelser for UN-tanke og bulkcontainere
Tankkode for ADR-tank
Særlige bestemmelser for ADR-tank
Køretøj til transport i tank
Særlige bestemmelser for transport: Kolli V1
Særlige bestemmelser for transport: Bulk VC1 VC2 AP1
Særlige bestemmelser for transport: Pålæsning, aflæsning og håndtering
Særlige bestemmelser for transport: Transportens gennemførelse