40
1365
BOMULL, VÅT
4.2, III, (E)

Data för UN 1365, BOMULL, VÅT

UN-nummer 1365
Namn BOMULL, VÅT
Kommentar
Klass 4.2
Klassifikation S2
Förpackningsgrupp III
Etiketter 4.2
Farlighetsnummer 40
Transportkategori 3
Tunnelkod (E)
Särbestämmelser
Begränsad mängd 0
Reducerad mängd E0
Förpackningsinstruktioner P003 IBC08 LP02 R001
Särbestämmelser för förpackning PP19 B3 B6
Bestämmelser för samemballering MP14
Instruktioner för UN-tank och bulkcontainer
Särbestämmelser för UN-tank och bulkcontainer
Tankkod för ADR-tank
Särbestämmelser för ADR-tank
Fordon för tanktransport
Särbestämmelser för transport: Kollin V1
Särbestämmelser för transport: Bulk VC1 VC2 AP1
Särbestämmelser för transport: Lastning och lossning
Särbestämmelser för transport: Användning