40
1361
KULSTOF eller KØNRØG, af animalsk eller vegetabilsk oprindelse
4.2, II, (D/E)

Data for UN 1361, KULSTOF eller KØNRØG, af animalsk eller vegetabilsk oprindelse

UN-nummer 1361
Navn KULSTOF eller KØNRØG, af animalsk eller vegetabilsk oprindelse
Comment
Klasse 4.2
Klassificering S2
Emballagegruppe II
Faresedler 4.2
Farenummer 40
Transportkategori 2
Tunnelrestriktionskode (D/E)
Særlige bestemmelser
Begrænsede mængder 0
Undtagne mængder E0
Emballeringsforskrifter P002 IBC06
Særlige emballeringsbestemmelser PP12
Bestemmelser om sammenpakning MP14
Anvisninger for UN-tanke og bulkcontainere T3
Særlige bestemmelser for UN-tanke og bulkcontainere TP33
Tankkode for ADR-tank SGAN
Særlige bestemmelser for ADR-tank TU11
Køretøj til transport i tank AT
Særlige bestemmelser for transport: Kolli V1 V13
Særlige bestemmelser for transport: Bulk
Særlige bestemmelser for transport: Pålæsning, aflæsning og håndtering
Særlige bestemmelser for transport: Transportens gennemførelse