40
1361
KOL eller KIMRÖK, animaliskt eller vegetabiliskt ursprung
4.2, II, (D/E)

Data för UN 1361, KOL eller KIMRÖK, animaliskt eller vegetabiliskt ursprung

UN-nummer 1361
Namn KOL eller KIMRÖK, animaliskt eller vegetabiliskt ursprung
Kommentar
Klass 4.2
Klassifikation S2
Förpackningsgrupp II
Etiketter 4.2
Farlighetsnummer 40
Transportkategori 2
Tunnelkod (D/E)
Särbestämmelser 660
Begränsad mängd 0
Reducerad mängd E0
Förpackningsinstruktioner P002 IBC06
Särbestämmelser för förpackning PP12
Bestämmelser för samemballering MP14
Instruktioner för UN-tank och bulkcontainer T3
Särbestämmelser för UN-tank och bulkcontainer TP33
Tankkod för ADR-tank SGAN
Särbestämmelser för ADR-tank TU11
Fordon för tanktransport AT
Särbestämmelser för transport: Kollin V1 V13
Särbestämmelser för transport: Bulk
Särbestämmelser för transport: Lastning och lossning
Särbestämmelser för transport: Användning