66
1553
ARSENSYRE, FLYDENDE
6.1, I, (C/E)

Data for UN 1553, ARSENSYRE, FLYDENDE

UN-nummer 1553
Navn ARSENSYRE, FLYDENDE
Comment
Klasse 6.1
Klassificering T4
Emballagegruppe I
Faresedler 6.1
Farenummer 66
Transportkategori 1
Tunnelrestriktionskode (C/E)
Særlige bestemmelser
Begrænsede mængder 0
Undtagne mængder E5
Emballeringsforskrifter P001
Særlige emballeringsbestemmelser
Bestemmelser om sammenpakning MP8 MP17
Anvisninger for UN-tanke og bulkcontainere T20
Særlige bestemmelser for UN-tanke og bulkcontainere TP2 TP7
Tankkode for ADR-tank L10CH
Særlige bestemmelser for ADR-tank TU14 TU15 TE19 TE21
Køretøj til transport i tank AT
Særlige bestemmelser for transport: Kolli
Særlige bestemmelser for transport: Bulk
Særlige bestemmelser for transport: Pålæsning, aflæsning og håndtering CV1 CV13 CV28
Særlige bestemmelser for transport: Transportens gennemførelse S9 S14