66
1553
ARSENSYRE, FLYTENDE
6.1, I, (C/E)

Data for UN 1553, ARSENSYRE, FLYTENDE

UN-nummer 1553
Navn ARSENSYRE, FLYTENDE
Kommentar
Klasse 6.1
Klassifisering T4
Emballasjegruppe I
Faresedler 6.1
Farenummer 66
Transportkategori 1
Tunnel restriksjonskode (C/E)
Spesielle bestemmelser
Begrensede mengder 0
Unntatte mengder E5
Emballeringsbestemmelser P001
Spesielle emballeringsbestemmelser
Bestemmelser om samemballering MP8 MP17
Bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere T20
Spesielle bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere TP2 TP7
Tank kode for ADR tank L10CH
Spesielle bestemmelser for ADR tank TU14 TU15 TE19 TE21
Kjøretøy for tanktransport AT
Spesielle transportbestemmelser: Kolli
Spesielle transportbestemmelser: Bulk
Spesielle transportbestemmelser: Lasting, lossing og håndtering CV1 CV13 CV28 CV9
Spesielle transportbestemmelser: Gjennomføring av transporten S9 S14