60
1564
BARIUMFÖRENING, N.O.S.
6.1, II, (D/E)

Data för UN 1564, BARIUMFÖRENING, N.O.S.

UN-nummer 1564
Namn BARIUMFÖRENING, N.O.S.
Kommentar
Klass 6.1
Klassifikation T5
Förpackningsgrupp II
Etiketter 6.1
Farlighetsnummer 60
Transportkategori 2
Tunnelkod (D/E)
Särbestämmelser 177 274 513 587
Begränsad mängd 500 g
Reducerad mängd E4
Förpackningsinstruktioner P002 IBC08
Särbestämmelser för förpackning B4
Bestämmelser för samemballering MP10
Instruktioner för UN-tank och bulkcontainer T3
Särbestämmelser för UN-tank och bulkcontainer TP33
Tankkod för ADR-tank SGAH L4BH
Särbestämmelser för ADR-tank TU15 TE19
Fordon för tanktransport AT
Särbestämmelser för transport: Kollin V11
Särbestämmelser för transport: Bulk
Särbestämmelser för transport: Lastning och lossning CV13 CV28
Särbestämmelser för transport: Användning S9 S19