50
1453
KALCIUMKLORIT
5.1, II, (E)

Data för UN 1453, KALCIUMKLORIT

UN-nummer 1453
Namn KALCIUMKLORIT
Kommentar
Klass 5.1
Klassifikation O2
Förpackningsgrupp II
Etiketter 5.1
Farlighetsnummer 50
Transportkategori 2
Tunnelkod (E)
Särbestämmelser
Begränsad mängd 1 kg
Reducerad mängd E2
Förpackningsinstruktioner P002 IBC08
Särbestämmelser för förpackning B4
Bestämmelser för samemballering MP2
Instruktioner för UN-tank och bulkcontainer T3
Särbestämmelser för UN-tank och bulkcontainer TP33
Tankkod för ADR-tank SGAN
Särbestämmelser för ADR-tank TU3
Fordon för tanktransport AT
Särbestämmelser för transport: Kollin V11
Särbestämmelser för transport: Bulk
Särbestämmelser för transport: Lastning och lossning CV24
Särbestämmelser för transport: Användning