0019
TÅRGASAMMUNITION, med central-, separerings- eller drivladdning
1.3G (6.1 + 8), (C5000D)
Mängden avser nettovikt av det explosiva ämnet i kg

Data för UN 0019, TÅRGASAMMUNITION, med central-, separerings- eller drivladdning

UN-nummer 0019
Namn TÅRGASAMMUNITION, med central-, separerings- eller drivladdning
Kommentar
Klass 1
Klassifikation 1.3G
Förpackningsgrupp
Etiketter 1+6.1+8
Farlighetsnummer
Transportkategori 1
Tunnelkod (C5000D)
Särbestämmelser
Begränsad mängd 0
Reducerad mängd E0
Förpackningsinstruktioner P130 LP101
Särbestämmelser för förpackning PP67 L1
Bestämmelser för samemballering MP23
Instruktioner för UN-tank och bulkcontainer
Särbestämmelser för UN-tank och bulkcontainer
Tankkod för ADR-tank
Särbestämmelser för ADR-tank
Fordon för tanktransport
Särbestämmelser för transport: Kollin V2
Särbestämmelser för transport: Bulk
Särbestämmelser för transport: Lastning och lossning CV1 CV2 CV3 CV28
Särbestämmelser för transport: Användning S1