663
1613
HYDROGENCYANID, VANDIG OPLØSNING med højst 20% hydrogencyanid
6.1 (3), I, (C/D)
ADR afsnit 1.1.3.6 gælder ikke for dette stof!

Data for UN 1613, HYDROGENCYANID, VANDIG OPLØSNING med højst 20% hydrogencyanid

UN-nummer 1613
Navn HYDROGENCYANID, VANDIG OPLØSNING med højst 20% hydrogencyanid
Comment
Klasse 6.1
Klassificering TF1
Emballagegruppe I
Faresedler 6.1+3
Farenummer 663
Transportkategori 0
Tunnelrestriktionskode (C/D)
Særlige bestemmelser 48
Begrænsede mængder 0
Undtagne mængder E0
Emballeringsforskrifter P601
Særlige emballeringsbestemmelser
Bestemmelser om sammenpakning MP8 MP17
Anvisninger for UN-tanke og bulkcontainere T14
Særlige bestemmelser for UN-tanke og bulkcontainere TP2
Tankkode for ADR-tank L15DH(+)
Særlige bestemmelser for ADR-tank TU14 TU15 TE19 TE21
Køretøj til transport i tank FL
Særlige bestemmelser for transport: Kolli
Særlige bestemmelser for transport: Bulk
Særlige bestemmelser for transport: Pålæsning, aflæsning og håndtering CV1 CV13 CV28
Særlige bestemmelser for transport: Transportens gennemførelse S2 S9 S14