40
1386
OLIEKAGER med mere end 1,5 vægt-% olie og højst 11 vægt-% fugtighed
4.2, III, (E)

Data for UN 1386, OLIEKAGER med mere end 1,5 vægt-% olie og højst 11 vægt-% fugtighed

UN-nummer 1386
Navn OLIEKAGER med mere end 1,5 vægt-% olie og højst 11 vægt-% fugtighed
Comment
Klasse 4.2
Klassificering S2
Emballagegruppe III
Faresedler 4.2
Farenummer 40
Transportkategori 3
Tunnelrestriktionskode (E)
Særlige bestemmelser
Begrænsede mængder 0
Undtagne mængder E0
Emballeringsforskrifter P003 IBC08 LP02 R001
Særlige emballeringsbestemmelser PP20 B3 B6
Bestemmelser om sammenpakning MP14
Anvisninger for UN-tanke og bulkcontainere BK2
Særlige bestemmelser for UN-tanke og bulkcontainere
Tankkode for ADR-tank
Særlige bestemmelser for ADR-tank
Køretøj til transport i tank
Særlige bestemmelser for transport: Kolli V1
Særlige bestemmelser for transport: Bulk VC1 VC2 AP1
Særlige bestemmelser for transport: Pålæsning, aflæsning og håndtering
Særlige bestemmelser for transport: Transportens gennemførelse