43
1383
PYROFORT METAL, N.O.S. eller PYROFOR LEGERING, N.O.S.
4.2, I, (B/E)
ADR afsnit 1.1.3.6 gælder ikke for dette stof!

Data for UN 1383, PYROFORT METAL, N.O.S. eller PYROFOR LEGERING, N.O.S.

UN-nummer 1383
Navn PYROFORT METAL, N.O.S. eller PYROFOR LEGERING, N.O.S.
Comment
Klasse 4.2
Klassificering S4
Emballagegruppe I
Faresedler 4.2
Farenummer 43
Transportkategori 0
Tunnelrestriktionskode (B/E)
Særlige bestemmelser 274
Begrænsede mængder 0
Undtagne mængder E0
Emballeringsforskrifter P404
Særlige emballeringsbestemmelser
Bestemmelser om sammenpakning MP13
Anvisninger for UN-tanke og bulkcontainere T21
Særlige bestemmelser for UN-tanke og bulkcontainere TP7 TP33
Tankkode for ADR-tank
Særlige bestemmelser for ADR-tank
Køretøj til transport i tank AT
Særlige bestemmelser for transport: Kolli V1
Særlige bestemmelser for transport: Bulk
Særlige bestemmelser for transport: Pålæsning, aflæsning og håndtering
Særlige bestemmelser for transport: Transportens gennemførelse S20