333
1380
PENTABORAN
4.2 (6.1), I, (B/E)
ADR afsnit 1.1.3.6 gælder ikke for dette stof!

Data for UN 1380, PENTABORAN

UN-nummer 1380
Navn PENTABORAN
Comment
Klasse 4.2
Klassificering ST3
Emballagegruppe I
Faresedler 4.2+6.1
Farenummer 333
Transportkategori 0
Tunnelrestriktionskode (B/E)
Særlige bestemmelser
Begrænsede mængder 0
Undtagne mængder E0
Emballeringsforskrifter P601
Særlige emballeringsbestemmelser
Bestemmelser om sammenpakning MP2
Anvisninger for UN-tanke og bulkcontainere
Særlige bestemmelser for UN-tanke og bulkcontainere
Tankkode for ADR-tank L21DH
Særlige bestemmelser for ADR-tank TU14 TC1 TE21 TM1
Køretøj til transport i tank AT
Særlige bestemmelser for transport: Kolli V1
Særlige bestemmelser for transport: Bulk
Særlige bestemmelser for transport: Pålæsning, aflæsning og håndtering CV28
Særlige bestemmelser for transport: Transportens gennemførelse S20