0159
KRUDTKAGE (KRUDTMASSE), FUGTET med mindst 25 vægt-% vand
1.3C, (C5000D)
Nettovægt i kg af det eksplosive stof

Data for UN 0159, KRUDTKAGE (KRUDTMASSE), FUGTET med mindst 25 vægt-% vand

UN-nummer 0159
Navn KRUDTKAGE (KRUDTMASSE), FUGTET med mindst 25 vægt-% vand
Comment
Klasse 1
Klassificering 1.3C
Emballagegruppe
Faresedler 1
Farenummer
Transportkategori 1
Tunnelrestriktionskode (C5000D)
Særlige bestemmelser 266
Begrænsede mængder 0
Undtagne mængder E0
Emballeringsforskrifter P111
Særlige emballeringsbestemmelser PP43
Bestemmelser om sammenpakning MP20
Anvisninger for UN-tanke og bulkcontainere
Særlige bestemmelser for UN-tanke og bulkcontainere
Tankkode for ADR-tank
Særlige bestemmelser for ADR-tank
Køretøj til transport i tank
Særlige bestemmelser for transport: Kolli V2
Særlige bestemmelser for transport: Bulk
Særlige bestemmelser for transport: Pålæsning, aflæsning og håndtering CV1 CV2 CV3
Særlige bestemmelser for transport: Transportens gennemførelse S1