0369
STRIDSDELAR, RAKET med sprängladdning
1.1F, (B1000C)
Mängden avser nettovikt av det explosiva ämnet i kg
Data för UN 0369, STRIDSDELAR, RAKET med sprängladdning
UN-nummer 0369
Namn STRIDSDELAR, RAKET med sprängladdning
Kommentar
Klass 1
Klassifikation 1.1F
Förpackningsgrupp
Etiketter 1
Farlighetsnummer
Transportkategori 1
Tunnelkod (B1000C)
Särbestämmelser 601
Begränsad mängd 0
Reducerad mängd E0
Förpackningsinstruktioner P130
Särbestämmelser för förpackning
Bestämmelser för samemballering MP23 MP6
Instruktioner för UN-tank och bulkcontainer
Särbestämmelser för UN-tank och bulkcontainer
Tankkod för ADR-tank
Särbestämmelser för ADR-tank
Fordon för tanktransport
Särbestämmelser för transport: Kollin V2
Särbestämmelser för transport: Bulk
Särbestämmelser för transport: Lastning och lossning CV1 CV2 CV3
Särbestämmelser för transport: Användning S1