0369
STRIDSDELAR, RAKET med sprÀngladdning
1.1F, (B1000C)
MÀngden avser nettovikt av det explosiva Àmnet i kg
Data för UN 0369, STRIDSDELAR, RAKET med sprÀngladdning
UN-nummer 0369
Namn STRIDSDELAR, RAKET med sprÀngladdning
Kommentar
Klass 1
Klassifikation 1.1F
Förpackningsgrupp
Etiketter 1
Farlighetsnummer
Transportkategori 1
Tunnelkod (B1000C)
SÀrbestÀmmelser
BegrÀnsad mÀngd 0
Reducerad mÀngd E0
Förpackningsinstruktioner P130
SÀrbestÀmmelser för förpackning
BestÀmmelser för samemballering MP23
Instruktioner för UN-tank och bulkcontainer
SÀrbestÀmmelser för UN-tank och bulkcontainer
Tankkod för ADR-tank
SÀrbestÀmmelser för ADR-tank
Fordon för tanktransport
SÀrbestÀmmelser för transport: Kollin V2
SÀrbestÀmmelser för transport: Bulk
SÀrbestÀmmelser för transport: Lastning och lossning CV1 CV2 CV3 CV15
SÀrbestÀmmelser för transport: AnvÀndning S1