0352
FÖREMÅL, EXPLOSIVA, N.O.S.
1.4D, (E)
MÀngden avser nettovikt av det explosiva Àmnet i kg
Data för UN 0352, FÖREMÅL, EXPLOSIVA, N.O.S.
UN-nummer 0352
Namn FÖREMÅL, EXPLOSIVA, N.O.S.
Kommentar
Klass 1
Klassifikation 1.4D
Förpackningsgrupp
Etiketter 1.4
Farlighetsnummer
Transportkategori 2
Tunnelkod (E)
SÀrbestÀmmelser 178 274
BegrÀnsad mÀngd 0
Reducerad mÀngd E0
Förpackningsinstruktioner P101
SÀrbestÀmmelser för förpackning
BestÀmmelser för samemballering MP2
Instruktioner för UN-tank och bulkcontainer
SÀrbestÀmmelser för UN-tank och bulkcontainer
Tankkod för ADR-tank
SÀrbestÀmmelser för ADR-tank
Fordon för tanktransport
SÀrbestÀmmelser för transport: Kollin V2
SÀrbestÀmmelser för transport: Bulk
SÀrbestÀmmelser för transport: Lastning och lossning CV1 CV2 CV3
SÀrbestÀmmelser för transport: AnvÀndning S1