0084
BLANDSPRÄNGÄMNE, TYP D
1.1D, (B1000C)
Mängden avser nettovikt av det explosiva ämnet i kg
Data för UN 0084, BLANDSPRÄNGÄMNE, TYP D
UN-nummer 0084
Namn BLANDSPRÄNGÄMNE, TYP D
Kommentar
Klass 1
Klassifikation 1.1D
Förpackningsgrupp
Etiketter 1
Farlighetsnummer
Transportkategori 1
Tunnelkod (B1000C)
Särbestämmelser 617
Begränsad mängd 0
Reducerad mängd E0
Förpackningsinstruktioner P116
Särbestämmelser för förpackning
Bestämmelser för samemballering MP20
Instruktioner för UN-tank och bulkcontainer
Särbestämmelser för UN-tank och bulkcontainer
Tankkod för ADR-tank
Särbestämmelser för ADR-tank
Fordon för tanktransport
Särbestämmelser för transport: Kollin V2
Särbestämmelser för transport: Bulk
Särbestämmelser för transport: Lastning och lossning CV1 CV2 CV3 CV12
Särbestämmelser för transport: Användning S1