Klass 4.3, "Ämnen som utvecklar brandfarlig gas vid kontakt med vatten"