Klass 4.1, "Brandfarliga fasta ämnen, självreaktiva ämnen och fasta okänsliggjorda explosivämnen"