80
1740
VÄTEDIFLUORIDER, FASTA, N.O.S.
8, III, (E)

Data för UN 1740, VÄTEDIFLUORIDER, FASTA, N.O.S.

UN-nummer 1740
Namn VÄTEDIFLUORIDER, FASTA, N.O.S.
Kommentar
Klass 8
Klassifikation C2
Förpackningsgrupp III
Etiketter 8
Farlighetsnummer 80
Transportkategori 3
Tunnelkod (E)
Särbestämmelser 517
Begränsad mängd 5 kg
Reducerad mängd E1
Förpackningsinstruktioner P002 IBC08 LP02 R001
Särbestämmelser för förpackning B3
Bestämmelser för samemballering MP10 MP13
Instruktioner för UN-tank och bulkcontainer T1
Särbestämmelser för UN-tank och bulkcontainer TP33
Tankkod för ADR-tank SGAV
Särbestämmelser för ADR-tank
Fordon för tanktransport AT
Särbestämmelser för transport: Kollin
Särbestämmelser för transport: Bulk VC1 VC2 AP7
Särbestämmelser för transport: Lastning och lossning
Särbestämmelser för transport: Användning