X839
1724
ALLYLTRIKLORSILAN, STABILISERAD
8 (3), II, (D/E)

Data för UN 1724, ALLYLTRIKLORSILAN, STABILISERAD

UN-nummer 1724
Namn ALLYLTRIKLORSILAN, STABILISERAD
Kommentar
Klass 8
Klassifikation CF1
Förpackningsgrupp II
Etiketter 8+3
Farlighetsnummer X839
Transportkategori 2
Tunnelkod (D/E)
Särbestämmelser 386 676
Begränsad mängd 0
Reducerad mängd E0
Förpackningsinstruktioner P010
Särbestämmelser för förpackning
Bestämmelser för samemballering MP15
Instruktioner för UN-tank och bulkcontainer T10
Särbestämmelser för UN-tank och bulkcontainer TP2 TP7
Tankkod för ADR-tank L4BN
Särbestämmelser för ADR-tank
Fordon för tanktransport FL
Särbestämmelser för transport: Kollin V8
Särbestämmelser för transport: Bulk
Särbestämmelser för transport: Lastning och lossning
Särbestämmelser för transport: Användning S2 S4