80
1716
ACETYLBROMID
8, II, (E)

Data för UN 1716, ACETYLBROMID

UN-nummer 1716
Namn ACETYLBROMID
Kommentar
Klass 8
Klassifikation C3
Förpackningsgrupp II
Etiketter 8
Farlighetsnummer 80
Transportkategori 2
Tunnelkod (E)
Särbestämmelser
Begränsad mängd 1 L
Reducerad mängd E2
Förpackningsinstruktioner P001 IBC02
Särbestämmelser för förpackning
Bestämmelser för samemballering MP15
Instruktioner för UN-tank och bulkcontainer T8
Särbestämmelser för UN-tank och bulkcontainer TP2
Tankkod för ADR-tank L4BN
Särbestämmelser för ADR-tank
Fordon för tanktransport AT
Särbestämmelser för transport: Kollin
Särbestämmelser för transport: Bulk
Särbestämmelser för transport: Lastning och lossning CV15
Särbestämmelser för transport: Användning