66
1699
DIFENYLKLORARSIN, FLYTANDE
6.1, I, (C/E)

Data för UN 1699, DIFENYLKLORARSIN, FLYTANDE

UN-nummer 1699
Namn DIFENYLKLORARSIN, FLYTANDE
Kommentar
Klass 6.1
Klassifikation T3
Förpackningsgrupp I
Etiketter 6.1
Farlighetsnummer 66
Transportkategori 1
Tunnelkod (C/E)
Särbestämmelser
Begränsad mängd 0
Reducerad mängd E0
Förpackningsinstruktioner P001
Särbestämmelser för förpackning
Bestämmelser för samemballering MP8 MP17
Instruktioner för UN-tank och bulkcontainer
Särbestämmelser för UN-tank och bulkcontainer
Tankkod för ADR-tank L10CH
Särbestämmelser för ADR-tank TU14 TU15 TE19 TE21
Fordon för tanktransport AT
Särbestämmelser för transport: Kollin
Särbestämmelser för transport: Bulk
Särbestämmelser för transport: Lastning och lossning CV1 CV13 CV28 CV4
Särbestämmelser för transport: Användning S9 S14