66
1698
DIFENYLAMINKLORARSIN
6.1, I, (C/E)

Data för UN 1698, DIFENYLAMINKLORARSIN

UN-nummer 1698
Namn DIFENYLAMINKLORARSIN
Kommentar
Klass 6.1
Klassifikation T3
Förpackningsgrupp I
Etiketter 6.1
Farlighetsnummer 66
Transportkategori 1
Tunnelkod (C/E)
Särbestämmelser
Begränsad mängd 0
Reducerad mängd E0
Förpackningsinstruktioner P002
Särbestämmelser för förpackning
Bestämmelser för samemballering MP18
Instruktioner för UN-tank och bulkcontainer T6
Särbestämmelser för UN-tank och bulkcontainer TP33
Tankkod för ADR-tank S10AH
Särbestämmelser för ADR-tank TU15 TE19
Fordon för tanktransport AT
Särbestämmelser för transport: Kollin
Särbestämmelser för transport: Bulk
Särbestämmelser för transport: Lastning och lossning CV1 CV13 CV28
Särbestämmelser för transport: Användning S9 S14