1687
NATRIUMAZID
6.1, II, (E)

Data för UN 1687, NATRIUMAZID

UN-nummer 1687
Namn NATRIUMAZID
Kommentar
Klass 6.1
Klassifikation T5
Förpackningsgrupp II
Etiketter 6.1
Farlighetsnummer
Transportkategori 2
Tunnelkod (E)
Särbestämmelser
Begränsad mängd 500 g
Reducerad mängd E4
Förpackningsinstruktioner P002 IBC08
Särbestämmelser för förpackning B4
Bestämmelser för samemballering MP10
Instruktioner för UN-tank och bulkcontainer
Särbestämmelser för UN-tank och bulkcontainer
Tankkod för ADR-tank
Särbestämmelser för ADR-tank
Fordon för tanktransport
Särbestämmelser för transport: Kollin V11
Särbestämmelser för transport: Bulk
Särbestämmelser för transport: Lastning och lossning CV13 CV28
Särbestämmelser för transport: Användning S9 S19