60
1658
NIKOTINSULFAT, LÖSNING
6.1, II, (D/E)

Data för UN 1658, NIKOTINSULFAT, LÖSNING

UN-nummer 1658
Namn NIKOTINSULFAT, LÖSNING
Kommentar
Klass 6.1
Klassifikation T1
Förpackningsgrupp II
Etiketter 6.1
Farlighetsnummer 60
Transportkategori 2
Tunnelkod (D/E)
Särbestämmelser
Begränsad mängd 100 ml
Reducerad mängd E4
Förpackningsinstruktioner P001 IBC02
Särbestämmelser för förpackning
Bestämmelser för samemballering MP15 MP14
Instruktioner för UN-tank och bulkcontainer T7
Särbestämmelser för UN-tank och bulkcontainer TP2
Tankkod för ADR-tank L4BH
Särbestämmelser för ADR-tank TU15 TE19
Fordon för tanktransport AT
Särbestämmelser för transport: Kollin
Särbestämmelser för transport: Bulk
Särbestämmelser för transport: Lastning och lossning CV13 CV28
Särbestämmelser för transport: Användning S9 S19