1614
VÄTECYANID (CYANVÄTE), STABILISERAD med mindre än 3 % vatten och absorberat av ett inert, poröst material
6.1 (3), I, (D)
Får ej transporteras som värdeberäknad mängd!

Data för UN 1614, VÄTECYANID (CYANVÄTE), STABILISERAD med mindre än 3 % vatten och absorberat av ett inert, poröst material

UN-nummer 1614
Namn VÄTECYANID (CYANVÄTE), STABILISERAD med mindre än 3 % vatten och absorberat av ett inert, poröst material
Kommentar
Klass 6.1
Klassifikation TF1
Förpackningsgrupp I
Etiketter 6.1+3
Farlighetsnummer
Transportkategori 0
Tunnelkod (D)
Särbestämmelser 386 603 676
Begränsad mängd 0
Reducerad mängd E0
Förpackningsinstruktioner P099 P601
Särbestämmelser för förpackning RR10
Bestämmelser för samemballering MP2
Instruktioner för UN-tank och bulkcontainer
Särbestämmelser för UN-tank och bulkcontainer
Tankkod för ADR-tank
Särbestämmelser för ADR-tank
Fordon för tanktransport
Särbestämmelser för transport: Kollin V8
Särbestämmelser för transport: Bulk
Särbestämmelser för transport: Lastning och lossning CV1 CV13 CV28
Särbestämmelser för transport: Användning S2 S4 S9 S10 S14