83
1604
ETYLENDIAMIN
8 (3), II, (D/E)

Data för UN 1604, ETYLENDIAMIN

UN-nummer 1604
Namn ETYLENDIAMIN
Kommentar
Klass 8
Klassifikation CF1
Förpackningsgrupp II
Etiketter 8+3
Farlighetsnummer 83
Transportkategori 2
Tunnelkod (D/E)
Särbestämmelser 551
Begränsad mängd 1 L
Reducerad mängd E2
Förpackningsinstruktioner P001 IBC02
Särbestämmelser för förpackning
Bestämmelser för samemballering MP15
Instruktioner för UN-tank och bulkcontainer T7
Särbestämmelser för UN-tank och bulkcontainer TP2
Tankkod för ADR-tank L4BN
Särbestämmelser för ADR-tank
Fordon för tanktransport FL
Särbestämmelser för transport: Kollin
Särbestämmelser för transport: Bulk
Särbestämmelser för transport: Lastning och lossning
Särbestämmelser för transport: Användning S2