66
1602
FÄRGÄMNE, FLYTANDE, GIFTIGT, N.O.S. eller FÄRGÄMNESKOMPONENT, FLYTANDE, GIFTIG, N.O.S.
6.1, I, (C/E)

Data för UN 1602, FÄRGÄMNE, FLYTANDE, GIFTIGT, N.O.S. eller FÄRGÄMNESKOMPONENT, FLYTANDE, GIFTIG, N.O.S.

UN-nummer 1602
Namn FÄRGÄMNE, FLYTANDE, GIFTIGT, N.O.S. eller FÄRGÄMNESKOMPONENT, FLYTANDE, GIFTIG, N.O.S.
Kommentar
Klass 6.1
Klassifikation T1
Förpackningsgrupp I
Etiketter 6.1+4.3
Farlighetsnummer 66
Transportkategori 1
Tunnelkod (C/E)
Särbestämmelser 274
Begränsad mängd 0
Reducerad mängd E5
Förpackningsinstruktioner P001
Särbestämmelser för förpackning
Bestämmelser för samemballering MP8 MP17
Instruktioner för UN-tank och bulkcontainer
Särbestämmelser för UN-tank och bulkcontainer
Tankkod för ADR-tank L10CH
Särbestämmelser för ADR-tank TU14 TU15 TE19 TE21
Fordon för tanktransport AT
Särbestämmelser för transport: Kollin
Särbestämmelser för transport: Bulk
Särbestämmelser för transport: Lastning och lossning CV1 CV13 CV28
Särbestämmelser för transport: Användning S9 S14