60
1593
DIKLORMETAN
6.1, III, (E)

Data för UN 1593, DIKLORMETAN

UN-nummer 1593
Namn DIKLORMETAN
Kommentar
Klass 6.1
Klassifikation T1
Förpackningsgrupp III
Etiketter 6.1+4.3
Farlighetsnummer 60
Transportkategori 2
Tunnelkod (E)
Särbestämmelser 516
Begränsad mängd 5 L
Reducerad mängd E1
Förpackningsinstruktioner P001 IBC03 LP01 R001
Särbestämmelser för förpackning B8
Bestämmelser för samemballering MP19
Instruktioner för UN-tank och bulkcontainer T7
Särbestämmelser för UN-tank och bulkcontainer TP2
Tankkod för ADR-tank L4BH
Särbestämmelser för ADR-tank TU15 TE19
Fordon för tanktransport AT
Särbestämmelser för transport: Kollin V12
Särbestämmelser för transport: Bulk
Särbestämmelser för transport: Lastning och lossning CV13 CV28 CV4
Särbestämmelser för transport: Användning S9