60
1583
KLORPIKRIN, BLANDNING, N.O.S.
6.1, II, (D/E)

Data för UN 1583, KLORPIKRIN, BLANDNING, N.O.S.

UN-nummer 1583
Namn KLORPIKRIN, BLANDNING, N.O.S.
Kommentar
Klass 6.1
Klassifikation T1
Förpackningsgrupp II
Etiketter 6.1
Farlighetsnummer 60
Transportkategori 2
Tunnelkod (D/E)
Särbestämmelser 274 515
Begränsad mängd 100 ml
Reducerad mängd E0
Förpackningsinstruktioner P001 IBC02
Särbestämmelser för förpackning
Bestämmelser för samemballering MP15
Instruktioner för UN-tank och bulkcontainer
Särbestämmelser för UN-tank och bulkcontainer
Tankkod för ADR-tank L4BH
Särbestämmelser för ADR-tank TU15 TE19
Fordon för tanktransport AT
Särbestämmelser för transport: Kollin
Särbestämmelser för transport: Bulk
Särbestämmelser för transport: Lastning och lossning CV13 CV28
Särbestämmelser för transport: Användning S9 S19