60
1579
4-KLOR-o-TOLUIDINHYDROKLORID, FAST
6.1, III, (E)

Data för UN 1579, 4-KLOR-o-TOLUIDINHYDROKLORID, FAST

UN-nummer 1579
Namn 4-KLOR-o-TOLUIDINHYDROKLORID, FAST
Kommentar
Klass 6.1
Klassifikation T2
Förpackningsgrupp III
Etiketter 6.1
Farlighetsnummer 60
Transportkategori 2
Tunnelkod (E)
Särbestämmelser
Begränsad mängd 5 kg
Reducerad mängd E1
Förpackningsinstruktioner P002 IBC08 LP02 R001
Särbestämmelser för förpackning B3
Bestämmelser för samemballering MP10
Instruktioner för UN-tank och bulkcontainer T1
Särbestämmelser för UN-tank och bulkcontainer TP33
Tankkod för ADR-tank SGAH L4BH
Särbestämmelser för ADR-tank TU15 TE19
Fordon för tanktransport AT
Särbestämmelser för transport: Kollin
Särbestämmelser för transport: Bulk VC1 VC2 AP7
Särbestämmelser för transport: Lastning och lossning CV13 CV28
Särbestämmelser för transport: Användning S9