63
1569
BROMACETON
6.1 (3), II, (D/E)

Data för UN 1569, BROMACETON

UN-nummer 1569
Namn BROMACETON
Kommentar
Klass 6.1
Klassifikation TF1
Förpackningsgrupp II
Etiketter 6.1+3
Farlighetsnummer 63
Transportkategori 2
Tunnelkod (D/E)
Särbestämmelser
Begränsad mängd 0
Reducerad mängd E0
Förpackningsinstruktioner P602
Särbestämmelser för förpackning
Bestämmelser för samemballering MP15
Instruktioner för UN-tank och bulkcontainer T20
Särbestämmelser för UN-tank och bulkcontainer TP2
Tankkod för ADR-tank L4BH
Särbestämmelser för ADR-tank TU15 TE19
Fordon för tanktransport FL
Särbestämmelser för transport: Kollin
Särbestämmelser för transport: Bulk
Särbestämmelser för transport: Lastning och lossning CV13 CV28
Särbestämmelser för transport: Användning S2 S9 S19