66
1560
ARSENIKTRIKLORID
6.1, I, (C/E)

Data för UN 1560, ARSENIKTRIKLORID

UN-nummer 1560
Namn ARSENIKTRIKLORID
Kommentar
Klass 6.1
Klassifikation T4
Förpackningsgrupp I
Etiketter 6.1
Farlighetsnummer 66
Transportkategori 1
Tunnelkod (C/E)
Särbestämmelser
Begränsad mängd 0
Reducerad mängd E0
Förpackningsinstruktioner P602
Särbestämmelser för förpackning
Bestämmelser för samemballering MP8 MP17
Instruktioner för UN-tank och bulkcontainer T14
Särbestämmelser för UN-tank och bulkcontainer TP2
Tankkod för ADR-tank L10CH
Särbestämmelser för ADR-tank TU14 TU15 TE19 TE21
Fordon för tanktransport AT
Särbestämmelser för transport: Kollin
Särbestämmelser för transport: Bulk
Särbestämmelser för transport: Lastning och lossning CV1 CV13 CV28
Särbestämmelser för transport: Användning S9 S14