66
1557
ARSENIKFÖRENING, FAST, N.O.S., oorganisk, inklusive arsenater, n.o.s., arseniter, n.o.s. och arseniksulfider, n.o.s.
6.1, I, (C/E)

Data för UN 1557, ARSENIKFÖRENING, FAST, N.O.S., oorganisk, inklusive arsenater, n.o.s., arseniter, n.o.s. och arseniksulfider, n.o.s.

UN-nummer 1557
Namn ARSENIKFÖRENING, FAST, N.O.S., oorganisk, inklusive arsenater, n.o.s., arseniter, n.o.s. och arseniksulfider, n.o.s.
Kommentar
Klass 6.1
Klassifikation T5
Förpackningsgrupp I
Etiketter 6.1+8
Farlighetsnummer 66
Transportkategori 1
Tunnelkod (C/E)
Särbestämmelser 43 274
Begränsad mängd 0
Reducerad mängd E5
Förpackningsinstruktioner P002 IBC07
Särbestämmelser för förpackning
Bestämmelser för samemballering MP18
Instruktioner för UN-tank och bulkcontainer T6
Särbestämmelser för UN-tank och bulkcontainer TP33
Tankkod för ADR-tank S10AH L10CH
Särbestämmelser för ADR-tank TU15 TE19
Fordon för tanktransport AT
Särbestämmelser för transport: Kollin V10
Särbestämmelser för transport: Bulk
Särbestämmelser för transport: Lastning och lossning CV1 CV13 CV28
Särbestämmelser för transport: Användning S9 S14