50
1498
NATRIUMNITRAT
5.1, III, (E)

Data för UN 1498, NATRIUMNITRAT

UN-nummer 1498
Namn NATRIUMNITRAT
Kommentar
Klass 5.1
Klassifikation O2
Förpackningsgrupp III
Etiketter 5.1
Farlighetsnummer 50
Transportkategori 3
Tunnelkod (E)
Särbestämmelser
Begränsad mängd 5 kg
Reducerad mängd E1
Förpackningsinstruktioner P002 IBC08 LP02 R001
Särbestämmelser för förpackning B3
Bestämmelser för samemballering MP10
Instruktioner för UN-tank och bulkcontainer T1 BK1 BK2 BK3
Särbestämmelser för UN-tank och bulkcontainer TP33
Tankkod för ADR-tank SGAV
Särbestämmelser för ADR-tank TU3
Fordon för tanktransport AT
Särbestämmelser för transport: Kollin
Särbestämmelser för transport: Bulk VC1 VC2 AP6 AP7
Särbestämmelser för transport: Lastning och lossning CV24 CV4
Särbestämmelser för transport: Användning