1479
OXIDERANDE FAST ÄMNE, N.O.S.
5.1, I, (E)

Data för UN 1479, OXIDERANDE FAST ÄMNE, N.O.S.

UN-nummer 1479
Namn OXIDERANDE FAST ÄMNE, N.O.S.
Kommentar
Klass 5.1
Klassifikation O2
Förpackningsgrupp I
Etiketter 5.1
Farlighetsnummer
Transportkategori 1
Tunnelkod (E)
Särbestämmelser 274 660
Begränsad mängd 0
Reducerad mängd E0
Förpackningsinstruktioner P503 IBC05
Särbestämmelser för förpackning
Bestämmelser för samemballering MP2
Instruktioner för UN-tank och bulkcontainer
Särbestämmelser för UN-tank och bulkcontainer
Tankkod för ADR-tank
Särbestämmelser för ADR-tank
Fordon för tanktransport
Särbestämmelser för transport: Kollin V10
Särbestämmelser för transport: Bulk
Särbestämmelser för transport: Lastning och lossning CV24
Särbestämmelser för transport: Användning S20