568
1463
KROMTRIOXID, VATTENFRI (fast kromsyra)
5.1 (6.1 + 8), II, (E)

Data för UN 1463, KROMTRIOXID, VATTENFRI (fast kromsyra)

UN-nummer 1463
Namn KROMTRIOXID, VATTENFRI (fast kromsyra)
Kommentar
Klass 5.1
Klassifikation OTC
Förpackningsgrupp II
Etiketter 5.1+6.1+8
Farlighetsnummer 568
Transportkategori 2
Tunnelkod (E)
Särbestämmelser 510
Begränsad mängd 1 kg
Reducerad mängd E2
Förpackningsinstruktioner P002 IBC08
Särbestämmelser för förpackning B4
Bestämmelser för samemballering MP2
Instruktioner för UN-tank och bulkcontainer T3
Särbestämmelser för UN-tank och bulkcontainer TP33
Tankkod för ADR-tank SGAN
Särbestämmelser för ADR-tank TU3
Fordon för tanktransport AT
Särbestämmelser för transport: Kollin V11
Särbestämmelser för transport: Bulk
Särbestämmelser för transport: Lastning och lossning CV24 CV28
Särbestämmelser för transport: Användning