50
1458
BORAT OCH KLORATBLANDNING
5.1, III, (E)

Data för UN 1458, BORAT OCH KLORATBLANDNING

UN-nummer 1458
Namn BORAT OCH KLORATBLANDNING
Kommentar
Klass 5.1
Klassifikation O2
Förpackningsgrupp III
Etiketter 5.1+6.2
Farlighetsnummer 50
Transportkategori 3
Tunnelkod (E)
Särbestämmelser
Begränsad mängd 5 kg
Reducerad mängd E1
Förpackningsinstruktioner P002 IBC08 LP02 R001
Särbestämmelser för förpackning B3
Bestämmelser för samemballering MP2
Instruktioner för UN-tank och bulkcontainer T1
Särbestämmelser för UN-tank och bulkcontainer TP33
Tankkod för ADR-tank SGAV
Särbestämmelser för ADR-tank TU3
Fordon för tanktransport AT
Särbestämmelser för transport: Kollin
Särbestämmelser för transport: Bulk VC1 VC2 AP6 AP7
Särbestämmelser för transport: Lastning och lossning CV24
Särbestämmelser för transport: Användning