423
1436
ZINKPULVER eller ZINKDAMM
4.3 (4.2), II, (D/E)

Data för UN 1436, ZINKPULVER eller ZINKDAMM

UN-nummer 1436
Namn ZINKPULVER eller ZINKDAMM
Kommentar
Klass 4.3
Klassifikation WS
Förpackningsgrupp II
Etiketter 4.3+4.2+1
Farlighetsnummer 423
Transportkategori 2
Tunnelkod (D/E)
Särbestämmelser
Begränsad mängd 0
Reducerad mängd E2
Förpackningsinstruktioner P410 IBC07
Särbestämmelser för förpackning PP40
Bestämmelser för samemballering MP14
Instruktioner för UN-tank och bulkcontainer T3
Särbestämmelser för UN-tank och bulkcontainer TP33
Tankkod för ADR-tank SGAN
Särbestämmelser för ADR-tank
Fordon för tanktransport AT
Särbestämmelser för transport: Kollin V1
Särbestämmelser för transport: Bulk
Särbestämmelser för transport: Lastning och lossning CV23
Särbestämmelser för transport: Användning