423
1435
ZINKASKA
4.3, III, (E)

Data för UN 1435, ZINKASKA

UN-nummer 1435
Namn ZINKASKA
Kommentar
Klass 4.3
Klassifikation W2
Förpackningsgrupp III
Etiketter 4.3
Farlighetsnummer 423
Transportkategori 3
Tunnelkod (E)
Särbestämmelser
Begränsad mängd 1 kg
Reducerad mängd E1
Förpackningsinstruktioner P002 IBC08 R001
Särbestämmelser för förpackning B4
Bestämmelser för samemballering MP14
Instruktioner för UN-tank och bulkcontainer T1 BK2
Särbestämmelser för UN-tank och bulkcontainer TP33
Tankkod för ADR-tank SGAN
Särbestämmelser för ADR-tank
Fordon för tanktransport AT
Särbestämmelser för transport: Kollin V1
Särbestämmelser för transport: Bulk VC1 VC2 AP3 AP4 AP5
Särbestämmelser för transport: Lastning och lossning CV23
Särbestämmelser för transport: Användning