48
1431
NATRIUMMETYLAT
4.2 (8), II, (D/E)

Data för UN 1431, NATRIUMMETYLAT

UN-nummer 1431
Namn NATRIUMMETYLAT
Kommentar
Klass 4.2
Klassifikation SC4
Förpackningsgrupp II
Etiketter 4.2+8
Farlighetsnummer 48
Transportkategori 2
Tunnelkod (D/E)
Särbestämmelser
Begränsad mängd 0
Reducerad mängd E2
Förpackningsinstruktioner P410 IBC05
Särbestämmelser för förpackning
Bestämmelser för samemballering MP14
Instruktioner för UN-tank och bulkcontainer T3
Särbestämmelser för UN-tank och bulkcontainer TP33
Tankkod för ADR-tank SGAN
Särbestämmelser för ADR-tank
Fordon för tanktransport AT
Särbestämmelser för transport: Kollin V1
Särbestämmelser för transport: Bulk
Särbestämmelser för transport: Lastning och lossning
Särbestämmelser för transport: Användning