423
1418
MAGNESIUMPULVER eller PULVER AV MAGNESIUMLEGERINGAR
4.3 (4.2), III, (E)

Data för UN 1418, MAGNESIUMPULVER eller PULVER AV MAGNESIUMLEGERINGAR

UN-nummer 1418
Namn MAGNESIUMPULVER eller PULVER AV MAGNESIUMLEGERINGAR
Kommentar
Klass 4.3
Klassifikation WS
Förpackningsgrupp III
Etiketter 4.3+4.2
Farlighetsnummer 423
Transportkategori 3
Tunnelkod (E)
Särbestämmelser
Begränsad mängd 0
Reducerad mängd E1
Förpackningsinstruktioner P410 IBC08 R001
Särbestämmelser för förpackning B4
Bestämmelser för samemballering MP14
Instruktioner för UN-tank och bulkcontainer T1
Särbestämmelser för UN-tank och bulkcontainer TP33
Tankkod för ADR-tank SGAN
Särbestämmelser för ADR-tank
Fordon för tanktransport AT
Särbestämmelser för transport: Kollin V1
Särbestämmelser för transport: Bulk VC2 AP4 AP5
Särbestämmelser för transport: Lastning och lossning CV23
Särbestämmelser för transport: Användning