1418
MAGNESIUMPULVER eller PULVER AV MAGNESIUMLEGERINGAR
4.3 (4.2), I, (E)

Data för UN 1418, MAGNESIUMPULVER eller PULVER AV MAGNESIUMLEGERINGAR

UN-nummer 1418
Namn MAGNESIUMPULVER eller PULVER AV MAGNESIUMLEGERINGAR
Kommentar
Klass 4.3
Klassifikation WS
Förpackningsgrupp I
Etiketter 4.3+4.2
Farlighetsnummer
Transportkategori 1
Tunnelkod (E)
Särbestämmelser
Begränsad mängd 0
Reducerad mängd E0
Förpackningsinstruktioner P403
Särbestämmelser för förpackning
Bestämmelser för samemballering MP2
Instruktioner för UN-tank och bulkcontainer
Särbestämmelser för UN-tank och bulkcontainer
Tankkod för ADR-tank
Särbestämmelser för ADR-tank
Fordon för tanktransport
Särbestämmelser för transport: Kollin V1
Särbestämmelser för transport: Bulk
Särbestämmelser för transport: Lastning och lossning CV23
Särbestämmelser för transport: Användning S20