1411
LITIUMALUMINIUMHYDRID I ETER
4.3 (3), I, (E)

Data för UN 1411, LITIUMALUMINIUMHYDRID I ETER

UN-nummer 1411
Namn LITIUMALUMINIUMHYDRID I ETER
Kommentar
Klass 4.3
Klassifikation WF1
Förpackningsgrupp I
Etiketter 4.3+3
Farlighetsnummer
Transportkategori 1
Tunnelkod (E)
Särbestämmelser
Begränsad mängd 0
Reducerad mängd E0
Förpackningsinstruktioner P402
Särbestämmelser för förpackning RR8
Bestämmelser för samemballering MP2
Instruktioner för UN-tank och bulkcontainer
Särbestämmelser för UN-tank och bulkcontainer
Tankkod för ADR-tank
Särbestämmelser för ADR-tank
Fordon för tanktransport
Särbestämmelser för transport: Kollin V1
Särbestämmelser för transport: Bulk
Särbestämmelser för transport: Lastning och lossning CV23
Särbestämmelser för transport: Användning S2 S20