1409
METALLHYDRIDER, VATTENREAKTIVA, N.O.S.
4.3, I, (E)

Data för UN 1409, METALLHYDRIDER, VATTENREAKTIVA, N.O.S.

UN-nummer 1409
Namn METALLHYDRIDER, VATTENREAKTIVA, N.O.S.
Kommentar
Klass 4.3
Klassifikation W2
Förpackningsgrupp I
Etiketter 4.3
Farlighetsnummer
Transportkategori 1
Tunnelkod (E)
Särbestämmelser 274 508
Begränsad mängd 0
Reducerad mängd E0
Förpackningsinstruktioner P403
Särbestämmelser för förpackning
Bestämmelser för samemballering MP2
Instruktioner för UN-tank och bulkcontainer
Särbestämmelser för UN-tank och bulkcontainer
Tankkod för ADR-tank
Särbestämmelser för ADR-tank
Fordon för tanktransport
Särbestämmelser för transport: Kollin V1
Särbestämmelser för transport: Bulk
Särbestämmelser för transport: Lastning och lossning CV23
Särbestämmelser för transport: Användning S20