462
1408
KISELJÄRN med minst 30 vikt-% men mindre än 90 vikt-% kisel
4.3 (6.1), III, (E)

Data för UN 1408, KISELJÄRN med minst 30 vikt-% men mindre än 90 vikt-% kisel

UN-nummer 1408
Namn KISELJÄRN med minst 30 vikt-% men mindre än 90 vikt-% kisel
Kommentar
Klass 4.3
Klassifikation WT2
Förpackningsgrupp III
Etiketter 4.3+6.1
Farlighetsnummer 462
Transportkategori 3
Tunnelkod (E)
Särbestämmelser 39
Begränsad mängd 1 kg
Reducerad mängd E1
Förpackningsinstruktioner P003 IBC08 R001
Särbestämmelser för förpackning PP20 B4 B6
Bestämmelser för samemballering MP14
Instruktioner för UN-tank och bulkcontainer T1 BK2
Särbestämmelser för UN-tank och bulkcontainer TP33
Tankkod för ADR-tank SGAN
Särbestämmelser för ADR-tank
Fordon för tanktransport AT
Särbestämmelser för transport: Kollin V1
Särbestämmelser för transport: Bulk VC1 VC2 AP3 AP4 AP5
Särbestämmelser för transport: Lastning och lossning CV23 CV28
Särbestämmelser för transport: Användning