X423
1407
CESIUM
4.3, I, (B/E)

Data för UN 1407, CESIUM

UN-nummer 1407
Namn CESIUM
Kommentar
Klass 4.3
Klassifikation W2
Förpackningsgrupp I
Etiketter 4.3
Farlighetsnummer X423
Transportkategori 1
Tunnelkod (B/E)
Särbestämmelser
Begränsad mängd 0
Reducerad mängd E0
Förpackningsinstruktioner P403 IBC04
Särbestämmelser för förpackning
Bestämmelser för samemballering MP2
Instruktioner för UN-tank och bulkcontainer
Särbestämmelser för UN-tank och bulkcontainer
Tankkod för ADR-tank L10CH(+)
Särbestämmelser för ADR-tank TU2 TU14 TE5 TE21 TM2 TT3
Fordon för tanktransport AT
Särbestämmelser för transport: Kollin V1
Särbestämmelser för transport: Bulk
Särbestämmelser för transport: Lastning och lossning CV23
Särbestämmelser för transport: Användning S20