423
1403
KALCIUMCYANAMID med mer än 0,1 vikt-% kalciumkarbid
4.3, III, (E)
Får ej transporteras som värdeberäknad mängd!

Data för UN 1403, KALCIUMCYANAMID med mer än 0,1 vikt-% kalciumkarbid

UN-nummer 1403
Namn KALCIUMCYANAMID med mer än 0,1 vikt-% kalciumkarbid
Kommentar
Klass 4.3
Klassifikation W2
Förpackningsgrupp III
Etiketter 4.3
Farlighetsnummer 423
Transportkategori 0
Tunnelkod (E)
Särbestämmelser 38
Begränsad mängd 1 kg
Reducerad mängd E1
Förpackningsinstruktioner P410 IBC08 R001
Särbestämmelser för förpackning B4
Bestämmelser för samemballering MP14
Instruktioner för UN-tank och bulkcontainer T1
Särbestämmelser för UN-tank och bulkcontainer TP33
Tankkod för ADR-tank SGAN
Särbestämmelser för ADR-tank
Fordon för tanktransport AT
Särbestämmelser för transport: Kollin V1
Särbestämmelser för transport: Bulk
Särbestämmelser för transport: Lastning och lossning CV23
Särbestämmelser för transport: Användning